Artikels onder 'Gesves'

Garrocha

Zaterdag was er het jaarlijkse Internationaal Kampioenschap van het Lusitaans Paard. Hierbij enkele beelden van de demonstratie ‘garrocha’ door Olivier Moest.

Lees verder »