Artikels onder 'menus'

Menu’s, sidebars en widgets: WP 2.9 vs 3.0

De nieuwe focaldesign.be werd gemaakt in Wordpress 2.9. Zonet werd versie 3.0 gelanceerd. Een van de grootste upgrades, voor mij althans, is de mogelijkheid om menu’s aan te maken via het CMS. Na elke uurtjes zoeken, is het uiteindelijk gelukt zowel het hoofdmenu als alle zijmenu’s nu dynamisch via het WP-admin CMS te generen ipv semi-hardcoded zaken te moeten plaatsen in de custom theme.

Lees verder »