Artikels onder 'Caetershof'

Stal Caetershof – klassieke dressuur

Op eerste lentedag van 2013 was ik getuige van de training van twee Lipizzanerpaarden in het Limburgse Laar (Nederland). Beide paarden worden volgens Duits/Frans-klassieke principes getraind door de amazone onder begeleiding van een oude rot in het vak.

Lees verder »