Artikels onder 'Lumix'

De LX5: compactje voor de serieuze fotograaf

(Semi-)professionele fotografen zullen het hoogst waarschijnlijk herkennen. Af en toe bevind je je in een situatie waar je van denkt, hier had ik een foto van moeten kunnen nemen, maar je je hebt je materiaal niet bij. Geef toe, je kan geen kilo’s aan materiaal meezeulen voor het geval er zich eventueel één foto-opportuniteit zou voordoen. Een “point&shoot”-camera is dan ook weer zo beperkt. Na lang zoeken en vergelijken, heb ik me de Panny LX5 aangeschaft.

Lees verder »